U bent hier

Corda Campus

De Corda Campus is het hart van de Limburgse ICT sector in België. In 2014 kocht LRM de terreinen en vatte het plan aan om er een hotspot van ICT diensten te vestigen, een opzet die tot op heden heel mooi lijkt te slagen. Vandaag hebben 80 bedrijven, vooral ICT en hi-tech, hun thuisbasis op de Corda Campus met in totaal 2500 FTE’s.

De campus werd oorspronkelijk aangelegd in de jaren 50 als productie- en R&D-site van Philips. In haar beginjaren was het dus ook al een Hi-Tech campus, met in de jaren 80 de eerste netwerken over glasvezel. Na de sluiting van Philips in 2002 werd de site, die ontworpen was voor één groot bedrijf, de thuisbasis van tientallen bedrijven.

Corda Campus

De uitdaging

Corda Campus
Gedurende een periode van 10 jaar werd de vraag naar connectiviteit telkens afzonderlijk bekeken en ingevuld zonder een overkoepelende infrastructuur of policy. Om applicaties te koppelen en communicatie mogelijk te maken, werd de nood aan een degelijk netwerk snel duidelijk. Het zou de ruggengraat vormen voor onmisbare technieken zoals toegangscontrole, camerabewaking, branddetectie, intelligente verlichting, energiemanagement, HVAC, zonnepanelen en elektrische laadpalen. Dit netwerk was dus zonder meer ook bedrijfskritisch.

Toen Corda Campus de site overnam, bestond de eerste opdracht van The Safe Group er dus uit de bestaande infrastructuur in kaart te brengen, een policy te in leven te roepen voor continuïteit en de best practices voor managed networks zo veel mogelijk in de praktijk te brengen.  
 

Het resultaat


Corda Campus kreeg een tot in de kleinste details uitgewerkt actieplan, dat alle aspecten van managed network toepaste voor haar specifieke situatie. Na het plan van aanpak kwam de effectieve uitrol. We brachten een site-wide managed netwerk met een 10 Gbps backbone online, waarop alle techniek en het interne netwerk werd aangesloten. Een goed gefaseerde en gecoördineerde uitrol/migratie zorgde ervoor dat het geheel zonder noemenswaardige downtime naar het managed network werd overgezet. 

Vandaag worden processen & procedures toegepast en dagelijks opgevolgd met rigoureuze documentatie. Automatische monitoring brengt alle gebeurtenissen op het netwerk onmiddellijk in beeld.
 

Corda Campus aan het woord
 

Wij hebben maximaal kunnen profiteren van de kennis van The Safe Group om onze site in kaart te brengen, de beste aanpak uit te denken en toe te passen. De huidige efficiëntie laat ons toe onze middelen te investeren in vernieuwende technieken terwijl het netwerk in goede handen is. Gooi daar nog eens de uiterst professionele maar flexibele service van The Safe Group bovenop, en je kan stellen dat we een zeer tevreden klant zijn.

Gebruikte services voor Corda Campus